Skip Menu

공지사항

2020년 10월 부동산 경공매과정 수강생 모집

 평생교육원 2020.09.24 17:21 1054

 

 

 


1. 접수방법 : 전화(055)638-1705~6
                   인터넷접수 : 회원가입 후 신청

 

 

                   방문 : 오션프라자 1층 로비에서 임시출입증 발급 후 내방

                   * 임시출입증 발급시 신분증 필요 / 수강신청 후 개인출입증 발급 

 

2. 결제방법 : 결제안내 확인 후 진행
                  

* 거제대학교 평생교육원 옥포캠퍼스 : 오션프라자 8층(옥포로 122 정면 방향에서 오른쪽)